6 konkreta tips på hur du integrerar dina verktyg

Posted on 2019-maj-23 08:49:17 by Viktoria Dahlgren tagged integrations, tagged sales enablement software

Är det svårt att integrera? Vad innebär det att integrera? Ska man integrera allt på en gång? Ordet integration väcker en rad känslor och tankar kring hur man ska tänka, vad man ska prioritera och hur mycket resurser som behöver avsättas. Ofta ses integrationer som ett tungt projekt - som man gärna skjuter på. Resultatet blir att organisationer arbetar mindre effektivt än de skulle kunna göra. Lösning: Fyll på dina integrations-skills här!