3 tips på hur du förhandlar som en FBI-agent

Posted on 2019-apr-24 16:12:36 by Viktoria Dahlgren tagged sales engagement, tagged negotiation

 

I Sverige finns det bara ett ord när man pratar förhandling - nämligen ordet förhandling. I engelskan, däremot, är det en nyansskillnad mellan ordet "negotiate" och "bargaining". I den här artikeln lyfter vi teknikerna bakom en väl genomförd förhandling och reder ut hur de två begreppen skiljer sig åt.